บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โทร 02-735-0581-8
  • th

PRODUCTS


PRODUCTS

Deep Base รุ่น C-94DB

Deep Base

สอบถาม
ฐานเสียงสัญญาณเตือน รุ่น I-9406

Addressable Sounder Beacon Base

สอบถาม
ฐานเสียงสัญญาณเตือน รุ่น I-9407

Addressable Sounder And Strobe Loop Powered

สอบถาม
โมดูล รุ่น I-9301

Intelligent Single Input/Output Module

สอบถาม
Addressable Double I/O Module รุ่น I-9303

Addressable Double I/O Module

สอบถาม
โมดูลวงจรเสียง รุ่น I-9308

Addressable Sounder Circuit Module

สอบถาม
แผงวงจร รุ่น DI-9309

Addressable Multi-channel Interface

สอบถาม
Addressable Zone Monitor Unit รุ่น I-9319

Addressable Zone Monitor Unit

สอบถาม
Short Circuit Isolator รุ่น C-9503

Short Circuit Isolator

สอบถาม
ฐานเสียงสัญญาณเตือน รุ่น C-9504

Base Mount Short Circuit Isolator

สอบถาม
โมดูล รุ่น DI-9301

Intelligent Single Input/Output Module Loop Powered

สอบถาม
แผงควบคุมอัคคีภัยแบบแยกส่วน

Intelligent Modular 1-20 Loop Fire Alarm Control Panel GST5000/20/C GST5000/20/R

สอบถาม
Handheld Programmer รุ่น P-9910B

Handheld Programmer

สอบถาม
Components for FCP-014

Components for FCP-014 FCP-M01 FCP-Z02

สอบถาม
Fireman’s Control Panel รุ่น GST-FCP14

Fireman’s Control Panel

สอบถาม
LCD Passive Repeater Panel รุ่น GST852RP

LCD Passive Repeater Panel

สอบถาม
Network Repeater Panel รุ่น GST-NRP01

Network Repeater Panel

สอบถาม
Graphic Monitor Centre รุ่น GSTGMC

Graphic Monitor Centre

สอบถาม
แผงควบคุม รุ่น GST-SIP

Sprinkler Monitoring and Indication Panel

สอบถาม
Graphic Mimic Panel รุ่น GST8903

Graphic Mimic Panel

สอบถาม