บริษัท ไอแซค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
โทร 02-735-0581-8
  • th

PM FM200 Novec


PM FM200 Novec

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ PM FM200 Novec

เป็นระบบดับเพลิงอัตโนมัติชนิดสารสะอาดด้วยสาร FM-200 ซึ่งเป็นก๊าซสังเคราะห์ สามารถดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว

สอบถาม